Už jedna utečenecká rodina je veľa!

Každú minútu osem ľudí zanechá všetko kvôli vojne, prenasledovaniu alebo teroru. V súčasnosti je na svete takmer 45 miliónov ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. Viac než 15 miliónov z nich sú utečenci, kým zvyšok sú osoby presídlené v rámci svojej vlastnej krajiny. Deväťtisíc deväťsto ľudí, ktorí imigrovali do Arménska z Azerbajdžanu (cez 300 tisíc), Iraku (26 rodín) a Sýrie (cez 6 tisíc), má stále status utečenca.

Už mnohé roky sa v rámci Medzinárodného dňa utečencov, ktorého cieľom je ich začlenenie do spoločnosti, na celom svete konajú rôzne podujatia. V tomto roku sa do tímu pridalo Arménsko a zorganizovalo akcie, ktorých cieľom bolo integrovať utečencov z Iránu, Sýrie a Azerbajdžanu do spoločnosti. Rôzne umelecké flashmoby  sa konali v dňoch 16., 20. a 23. júna.

Niekoľko utečeneckých skupín spolu s ľuďmi, ktorí prejavili záujem, vzalo 16. júna papier a ceruzku a vydali sa na „kresliaci pochod“, takzvaný „drawing walk“. Každú zaujímavú pamiatku alebo architektonický dizajn obkreslili. Sargis Rshtuni zo Sýrie, ktorý sa presťahoval do Arménska minulý rok, povedal, že v Aleppe sa zvykli konať umelecké tábory pre mladých, kde sa zaoberali práve takýmto umením. V Aleppe sa tiež organizoval projekt zvaný „Stratené vzory našej krajiny“, no vojnový konflikt všetko ukončil. „Preto chceme teraz vytvoriť v našom novom domove podobný projekt. Budeme obkresľovať vzory a dizajnové prvky budov, aby sme dokázali, že umenie môže byť kvalitné a zároveň aj cenovo dostupné.“ Tamar Vardanian z Iraku bola taktiež medzi účastníkmi. Nemala však veľmi čo povedať, flashmob si však užívala. Na každú otázku odpovedala zdvihnutým palcom.

Flashmob pod názvom “White Umbrella March” (Pochod pod bielym dáždnikom) prilákal 20. júna do ulíc Jerevanu takmer 100 účastníkov, ktorí skandovali: „Už jedna utečenecká rodina je veľa! Už jeden utečenec bez nádeje je veľa! Už jedno dieťa bez národnosti je veľa!“ Podobné slogany nám pomáhajú  uvedomiť si, aká dôležitá je podpora a pomoc týmto ľuďom a v neposlednom rade aj boj proti nútenému vysťahovalectvu. Tento pokojný pochod bol poctou všetkým, ktorí museli nájsť silu začať nový život z ničoho.

Ďalšie podujatie sa konalo 23. júna. Basketbalový zápas, kde väčšina účastníkov boli utečenci zo Sýrie a Iraku, ale aj mnoho mladých ľudí, ktorí prejavili solidaritu voči týmto problémom. Basketbal je tímový šport, ktorý spája ľudí a učí ich vzájomnej podpore na ceste k víťazstvu. Šport a skupinové aktivity sú dobrým spôsobom ako pomôcť utečencom prekonať mnoho prekážok, ale hlavne prekonať minulosť a začať nový život.

Všetky tieto podujatia, na ktoré dohliada UNHCR Arménsko (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov), boli zorganizované za účelom poukázať na daný problém a umožniť širokej verejnosti v Arménsku pochopiť a uvedomiť si, že je nutné hľadať riešenie.

Autorka

Tatevik Vardanyan (Arménsko)

Štúdium / práca: aplikovaná matematika / fotograf, fotoreportér, dokumentarista, inštruktor (sociálne médiá, web)

Jazyky: arménčina, angličtina, ruština

Európa je pre mňa… spleť kultúr, národov, príbehov a momentov v čase.

Blog: http://phantomthroughlens.wordpress.com

Instagram: http://instagram.com/tatevikvardanyan

Twitter: @Tate_Vardanyan

Preklad

Lenka Černáková (Slovensko)

Preklad

Veronika Fraňová (Slovensko)

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

css.php