Veľká či malá Británia?

Briti sú povestní svojimi chabými jazykovými znalosťami. Skutočnosťou je, že podľa prieskumu publikovaného organizáciou British Council, až 78% Britov neovláda cudzí jazyk.

Naučiť sa cudzí jazyk je ťažké, však? Áno, to je. Najmä v Británii, kde sa s výučbou jazykov začína v jedenástich rokoch a končí o tri roky neskôr, kde je predmet v domácich učebných osnovách medzi prioritami na poslednom mieste, kde mávate jednu vyučovaciu hodinu do týždňa (dve, ak máte naozaj šťastie), a kde nemáte možnosť využiť vaše vedomosti v praxi.

20131001 Great Britain or little Britain 1 Clare Jordan - photographer - Clare Jordan

Keď mala Cathy Moscardiniová 11 rokov, začala sa v škole učiť španielčinu, odvtedy pokračuje v štúdiu a dnes ju študuje na univerzite, popritom sa učí mandarínsku čínštinu. Cathy hovorí: „Mandarínčinu som sa začala učiť na univerzite, keď som mala 19 rokov. Napriek tomu, že nie je nemožné učiť sa v tomto veku, nikdy nebudem ovládať tento jazyk plynule a nedostanem sa do stavu, kedy by som bola úplne spokojná so svojimi jazykovými znalosťami.“  Je vedecky dokázané, že čím mladší sa začnete venovať nejakému jazyku, tým ľahšie sa ho naučíte. Podľa Cathy si tiež myslí, že keby začala s jazykom v mladšom veku, boli by oveľa jednoduchšie zvládnuť odlišný tónový systém a pravdepodobne by nemusela tráviť toľko hodín precvičovaním výslovnosti.

Naučiť cudzí jazyk by sa chcelo 44% Britov

Tak kde sa stala chyba?  V Británii žiadne dieťa pred nástupom na strednú školu nie je vedené k štúdiu cudzieho jazyka. V roku 2004 bolo vydané nové rozhodnutie, podľa ktorého už nie je povinné absolvovať skúšku GCSE z cudzieho jazyka. Od tohto vyhlásenia v roku 2004 došlo k prudkému poklesu výučby jazykov. Najviac tým utrpeli francúzština a nemčina. Tí, ktorí sa napriek tomu rozhodnú venovať jazyku a chystajú sa z neho maturovať, sa učia na základe nudných a obmedzujúcich osnov, ktoré sa nezaoberajú zaujímavými témami a nie je v nich dostatok cvičení schopných upútať študentov. Prieskum ukázal, že až 44% Britov by sa rado naučilo cudzí jazyk, no zdá sa im to nereálne, keďže štúdium jazykov nepatrí medzi priority a navyše nie je podporované vládou.

Dokonca aj OfSTED, oficiálna organizácia, ktorá kontroluje a reguluje vzdelávanie v Spojenom kráľovstve, označila výučbu jazykov na britských školách za „nedostačujúcu“ a vyjadrila vážne obavy týkajúce sa zníženia počtu mladých Britov schopných dohovoriť sa druhým alebo tretím jazykom.

Katie Mitchellová, ďalšia študentka španielčiny, rozpráva o tom, ako to vyzeralo v jej škole. Chcela študovať španielčinu aj francúzštinu na úrovni GCSE, no povedali jej, že to nie je možné. Vraj, ak chce študovať francúzštinu, má tak urobiť vo svojom voľnom čase.

20131001 great britain 2chart

Briti sú vo všeobecnosti veľmi zlý v osvojovaní cudzích jazykov, ale to nie je žiadnym prekvapením, pretože hlavný problém spočíva v jadre vzdelávacieho systému. Cathy o tom hovorí: „ Briti vo všeobecnosti nevynikajú v štúdiu jazykov, nie však preto, že by sme nemali dostatok možností, ale skôr preto, že naše školy nepodporujú študentov v takej miere, ako by mali. Prečo vláda neprijme takú politiku, aby sa naše deti začínali učiť jazyky už od základnej školy, alebo dokonca nepodporuje viacjazyčné škôlky?“

V iných európskych krajinách sú aj ďalšie predmety, okrem tých venujúcich sa výučbe jazykov, vyučované v cieľovom jazyku, čo prispieva k veľkému úspechu cudzojazyčnej výučby.

Jazyk nie je len o komunikácii, ale takisto rozširuje obzory

Schopnosť komunikovať nie je jediná vec, ktorú môžete získať štúdiom cudzieho jazyka, môžete si vďaka nemu aj rozšíriť obzory. Počas štúdia sa Cathy naskytla možnosť študovať rok v zahraničí v oboch krajinách, v Španielsku aj v Číne. Hovorí: „Byť schopná rozprávať jazykom krajiny, ktorú navštívim, mi dovoľuje vychutnať si danú krajinu a jej kultúru na maximum, pretože môžem komunikovať s ľuďmi, ktorí neovládajú angličtinu a viesť pritom zmysluplnejšiu konverzáciu ako zvyčajné „prosím si jedno pivo“. Cathy dodáva, že štúdium jazyka a pobyt v zahraničí jej rozšírili obzory a zvýšili sebavedomie. Má pocit, že neexistujú žiadne obmedzenia a môže si robiť, čo chce.“

20131001 Great Britain or little Britain 3 Clare Jordan - photographer- Cathy Moscardini

Podľa Cathy je okrem vyššie spomínaných dôvodov aj vecou slušnosti usilovať sa rozprávať jazykom krajiny, ktorú navštívite. Dokazuje to vašu snahu ukázať, ako si ceníte jazyk a kultúru, vašu vnímavosť a túžbu porozumieť krajine a naučiť sa o nej čo najviac. Briti stále očakávajú od ľudí, ktorí navštívia Britániu, že budú rozprávať po anglicky, čiže je to len v poriadku, keď ostatní očakávajú od nás, že aj my budeme v ich krajine rozprávať ich jazykom.

Okrem nedostatku investícií do Britského vzdelávania tkvie však problém aj v niečom inom. Angličtina je veľmi dominantný jazyk, ktorým hovoria milióny ľudí po celom svete. Takže aj tí, ktorí majú chuť a vôľu učiť sa jazyk, vždy narazia na niekoho, kto si chce precvičiť svoju angličtinu, ktorá je často na vyššej úrovni ako druhý jazyk Britov. Katie si spomína, že počas svojho roka v zahraničí sa neustále snažila precvičovať si miestny jazyk. Ostatní jej však odpovedali v angličtine, možno aj kvôli nedôvere voči Britom a ich schopnosti hovoriť cudzím jazykom. Katie tiež dodáva, že počas svojho pobytu pociťovala nevýhodu v porovnaní s ostatnými európskymi študentmi. Rozdiel medzi jej úrovňou jazyka a úrovňou ostatných študentov bol badateľný. Rovnako priznáva, že sa často hanbila rozprávať po španielsky, keďže to bolo prvýkrát, čo mala možnosť vyskúšať si svoje jazykové schopnosti v praxi.

V Británii je ťažké nájsť doplňujúce zdroje na podporu jazykovej výučby. Ceny jazykových učebníc sú nehanebné a vzhľadom na dominanciu angličtiny v tradičnej popkultúre, je veľmi ťažké nájsť cudzojazyčné filmy, knihy alebo hudbu.

20131001 Great Britain or little Britain 4 Clare Jordan - photographer - Clare Jordan

Neinvestovať v hospodársky neistých časoch do jazykov sa zdá byť šialenstvom

Budúcnosť výučby jazykov v Británii nevyzerá ružovo. Neinvestovať do jazykov v hospodársky neistých časoch sa javí ako bláznovstvo, najmä keď ekonomiky Nemecka a Číny rastú extrémne rýchlym tempom. Nemožno predpokladať, že zvyšok sveta sa naďalej bude prispôsobovať nášmu nedostatku jazykových schopností, ktoré sú neobyčajne slabé, najmä v čase, kedy ostatné krajiny posilňujú výučbu jazykov – príkladom môžu byť študenti v Lotyšsku, ktorí sa učia nemčinu. Británia má nedostatočné zastúpenie v mnohých inštitúciách Európskej únie, a nič nenasvedčuje tomu, že by v najbližšej dobe malo nastať nejaké zlepšenie. Británia je iba malý ostrov, ktorý je geograficky izolovaný od zvyšku Európy, ale riskuje, že sa svojím nezáujmom osvojovať si jazyky sama izoluje ešte viac,  a to je stav, ktorý zúfalo vyžaduje nápravu.

Vyhlásenie: Cathy Moscardiniová je prekladateľka v Meeting Halfway. Tento príbeh by sme vyrozprávali, aj keby ňou nebola.

[crp]

Autorka

Clare Jordan (Anglicko)

Štúdium: nemčina a španielčina

Jazyky: angličtina, nemčina a španielčina

Európa je pre mňa… fascinujúci svetadiel s bohatou kultúrou, neuveriteľnými dejinami a sľubnou budúcnosťou.

Preklad

Patrícia Želizňáková (Slovensko)

Preklad

Lenka Černáková (Slovensko)

 

Author: Anja

Share This Post On

Submit a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

css.php